Barcelona 8/4 -- 14/4 -07

Hotell Agbar torres Guldalfen Kö En kö till
Vårt hotell Agbar Torres Guldalfen En kö till
Katedral Vackert hus Paraplyhuset Pelargång Pelare
Katedral Vackert hus Paraplyhuset Pelargång Pelare
Nunna Park Guell - lagarto Marknad Skinkor MAt
Nunna Park Guell Marknad Skinkor Mat
Vin Spegel
Vin Spegel