Fillippinerna 12/2 -- 24/2 -90

01bohol 02bil 03hill 04mat 05spit
Bohol Vår buss Chocolate hill Middag Barregler
06tupp        
Tuppen